Góra strony

— Ekspertka w Tłumaczeniach Medycznych

Zapewniam profesjonalne tłumaczenia języka angielskiego dla świata medycznego!

Paulina Piątkowska Tłumaczka

Medical English

Szybka wycena zleceń

Jestem tłumaczką ustną i pisemną języka angielskiego. Przez 10 lat pracowałam na stanowisku redaktora prowadzącego czasopisma Advances in Clinical and Experimental Medicine wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Mam na swoim koncie współpracę tłumaczeniową z instytucjami akademickimi (m.in. Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska) oraz klientami korporacyjnymi, głownie z branży medycznej.

Wielokrotnie tłumaczyłam ustnie podczas największych w kraju i regionie międzynarodowych konferencji medycznych (m. in. X, XI i XII Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”, IX Międzynarodowa konferencja „Okulistyka-Kontrowersje”, X „Śląski Meeting Siatkówkowy”) i wydarzeń gospodarczych (m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, Kongres Regionów).

Jestem tłumaczką pisemną i korektorką artykułów z dziedziny medycyny i pokrewnych (m.in. fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia i psychologia) oraz książki o wspinaczce sportowej.

Prowadzę zajęcia z tłumaczeń medycznych pisemnych i ustnych na Studiach Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego (SPAJS) na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.